1437. 8. januar. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Antonio della Casa har fremstillet ærkebiskop Hans Laxmands bekræftelsesbrev, bevidnet i notarialinstrument udstedt af Jens Nielsen, offentlig notar og klerk fra Roskilde stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Die viii januarii mccccxxxvii Antonius dela Casa suprascriptus[1] produxit mandatum ratihabitionis hujusmodi obligacionis publicatum et subscriptum per Johannem Nicolay clericum Roschildensis diocesis, publicum imperiali auctoritate notarium.

Actum ut supra presentibus dominis Nicolao de Valle , Jacobo de Parimeto et quam pluribus aliis de camere testibus et me Phy. de Piscia notario.

1. suprascriptus] infrascriptus APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.