1437. 2. april. Bologna


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Mogens Madsen, sognepræst i Fjaltring i Ribe stift, om at få tilføjet i det ham allerede tilståede brev om provision på landprovstiet Sallingsyssel i Viborg stift, at sognekirken i Tøndering er forenet dermed, og om at hans uvidenhed om dette forhold ikke skal have nogen indflydelse på provisionens gyldighed.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dudum s. v. Magno Mathie rectori parrochialis ecclesie de Fieltring Ripensis diocesis de utroque parente de nobile[1] genere procreato de prepositura rurali de Salinghsozel per suas litteras sub data Florentie 3. kal. aprilis anno 6[a] gratiose providit.

Cum autem in dictis litteris propter ignorantiam nulla fuerit mentio facta de parrochiali ecclesia in Conderingh[2] dicte (!) Vibergensis diocesis, cui dicta prepositura ruralis in Salinghsosel unita esse dicitur [fructus 4 mr.], et propterea ipse Magnus dubitat[3] priores litteras de surreptionis vitio impugnari seque super parrochiali ecclesia in Tonderingh necnon prepositura rurali eidem unita supradictis imposterum molestari posse, supplicat idem Magnus Mathie, quatinus sibi concedere dignemini, quod priores littere predicte ab earum data ac processus habiti per easdem et quecunque inde secuta perinde valeant per omnia, ac si in eis de hujusmodi aliis posterioribus litteris expressa mentio fuisset facta.

Concessum in presentia pape. Jo. de Mella .

Datum Bononie 4. non. aprilis anno 7.

1. nobile] fejl for nobili. 2. Conderingh] = Tonderingh. 3. dubitat] fejl for dubitet.
a. suas litteras sub data Florentie 3. kal. aprilis anno 6] Bullen ikke bevaret, men den tilhørende supplik udgivet DD. 1436. 30. mar., nr. 14360330001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.