1437. 5. april.


Ingerd Hermansdatter (Pennow), enke efter Niels Vognsen (Jul af Sønderjylland), sælger for 150 mark lybsk til Ribe domkapitel sit gods i Gårslev sogn: Gravengård og Urnegård (nu forsvundne gårde i Gårslev sogn) og et møllested i Mørkholt.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre lesæ helsær jegh Jngierdh Hermensdatter Nissæ Woghenssøns efftherleuer ewynnelik meth gudh ♦

Och kungør at jegh wetherkinner megh meth thettæ myt apen breff ath hawæ wppboryth aff hetherlik men ærchideghen oc capittel j Ripæ halfft andhet hwndryt lubiske marc j so dane mwnt som hære effther følgher som ær halfftridhesinthywe lybeks gyllen oc famthan ryns gyllen oc tolff lybeks gyllen oc othæ ryns gyllen och thywe lubiske marc och othæ skelingh lubiske j stæther pennynghe ♦

Foor hwilkæ som penninghe jegh sæl oc skødher wplather oc antworther forde capittel j Ripæ myt gotz liggendes j Garsløff soghen so som ær Grauenghard som Per Bagher vtj bor oc giwer vj ørthy korn til skyld ♦

Item en gardh j Myrkeholt som Jessæ Nielsøn gywer iiij ørtyc korn aff ♦

Item Vrnæ gardh som Pether Jenssøn j boyr oc gywer v ørthyc korn oc j mølle stedh meth dam och damstet

Item en gardh som j bor Per Røth och gywer j øre korn til skyld . meth allæ oc hwert særdels forde gotz tillydels som ær agher oc ængh skoff fiskwandh fægangh woth och thyrt enthet wnthaghet til ewinnelik eyghels ♦

Item tilbindher jegh megh oc mynæ aruinghe at frij oc frelssæ oc tilathstaa forde capittel j Ripæ alle och hwersærdels forde gotz och there tilhørels for hwer manss athalæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum Lydechini Hartløffsøn Bertoldi Brodhersøn proconsulum Ripensium Petri Nicholai Gødhy Staphensen consulum ibidem presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdxxxviio feria sexta pasche ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.