1437. 2. august eller 1437. 16. december . Halmstad


Fru Katrine (Svensdatter) Sture, hustru til hr. Bo Stensson (Natt och Dag), pantsætter til Arvid (Svensen) Båd to gårde i Agerbæk (nu: Skogby) i Kvibille sogn i Halmstad herred for ti lødige mark og en tønde smør.

Pantsættelsen skal uden afkortning i pantesummen vare indtil hr. Bo vender tilbage til landet, hvorefter pantet skal indløses eller erstattes med et bedre.

Tekst

Thæth skall alla dande mæn withirliket wara thætha breff see ælla høra læsas thet iak fru Kadrin he[r] Swen Sturo dathir oc her Boo Stenssøns hustro kungør iak thet meth thetta mith nærwærandes appna breff thet iak hauer pantsath mith gos ærlikom man oc wælbyrdogom Arwidh Bath aff Mykkiadal twa gardha i Akirbæk ligiandes i Kwidbilla sokn i Halmstada hærad for x lødho mark reda pænia som nu æro gille oc gænge i landhit oc en tønno smør for mina tranga skyldh / for then skyldh min herra ær ey i landit oc kan ey komma for sit hærskaps ærandhe skyldh oc hauer iak engin til siia wtan han ther mik nu hiælpa wil hwilkit hanom gud løne / ♦

Thi sæthir iak forda Arwidh Badh thæta forskrifna gos til pant meth alla thes til lagor som nu til liggir oc aff allir til legat hauer nær by oc fiærre som ær akir oc ængh skogh oc fisske wathn inte wndantaket hwar thet hælst liggia kan sic til nytto oc godh[o] bruka til eth brukelikt[1] pant oc inte skal aff hwgot pæniana swa længhe gudh wil han sina pænia til godha redho i gen far / ♦

Ware thet oc swa at thetta for skrifna gos forda Arwidh Bath meth nokon ræth aff ginge som gudh for bydhe thet / tha til bindhit iak mik oc mina arwinga at widhir lægia forda Arwidh Bath swa goth goos som thet ær oc i swa godhe lægo som thet liggir innan vi wikor ther næst æpter komandhe ♦

Item lawar iak oc sighir iak forda Aruidh Bath a mina godho tro at swa brath gudh wil at min herra kombir i landhit ta wil iak[2] hiælpa ther til oc bebindhir iak mik ther til meth apna breff thet han skal faa sina ombewarna reda pænia i gen ællar oc then for warning ther han ær bæthir forwaradher meth wtan alth arkt oc all hælpo rædhe ♦

Til thes breff mere wictne oc witnis byrdh oc for waring tha hængir iak mith insigle for thetta breff ♦

Oc bedhis iak ærlika manna insigle swa som ær Thorkil Bragdhe Sanbæk Nigels Broke oc Arwidh Ødassønngia for thetta breff meth mino ♦

Giwet i Halmstada ar och dagh æpte gudhs byrdh mo cdo xxxviio atadaga æpter sancta Anno dagh ♦

1. brukelikt] brukekit, A. 2. iak] ial, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.