1437. 23. oktober. Kolding


Henrik Tedinghusen erklærer, at han ikke må købe eller pantsætte den halve mark, Brændkær, som borgmesteren, byrådet og almuen har i pant af fru Jytte uden deres tilladelse.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller hør læsæ helsær jek Henrik Teghenhwsæ ewinneligh meth gudh / ♦

Ok kungør jek alle mæn meth thettæ oben breff at jek wedherkænnæs mik ok minæ arwinghe at jek haffuer sawth aa troo ok sandhæ fore borgemester ok raadh ok allmoghæ i Kollingh at jek ey scall købæ æller panthæ then halwæ mark Brenker som the haffue i panthæ aff frwæ Jwttæ ok Claus Lembek wthen meth theres wiliæ ok raadh ♦

Item ware thet ok swo jek køfftæ forscreffne jordh æller panther ythermeræ tha til bindher jek mik ok minæ arwinghe at borghemæster ok raadh ok almoghæ ath nydhæ køpp ok panthæ meth mik ok minæ arwinghæ meth swo dant skeel ath borghemæster radh ok almoghæ betalæ halfft i panthæ ok halfft i køpp ♦

Til thygæ ok forwaræls hengher jek mith incigel fore thettæ breff meth andre gothe mæns jncigel som ære herre Morten Jensøn riddher ok høwitzman paa Kollinghhws ok herre Jens Byghæ s sokne prest i Skandropp / Pauel Jeypsøn ok Jes Pedhersøn j Stadheropp ♦

Datum anno domini mcdxxxviio die sancti Severini confessoris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.