1437. 2. december. Bologna


Pave Eugenius 4. pålægger ærkebiskoppen i Lund, abbeden i Allehelgenskloster ved Lund og kantoren i Lund at undersøge og behandle den klage, som Peder Axelsen (Thott) har indgivet imod Hagen Friis, prior i Dalby kloster i Lund stift, hvorved han anklager denne for at have øvet vold mod en præst og frataget klostret dets ejendom.

Hvis Peder vil indgive en skriftlig anklage, skal de undersøge sagsforholdet, og såfremt beskyldningerne passer, skal de afsætte Hagen Friis som prior og i hans sted indsætte Peder, der studerer i Bologna, og han skal have lov at beholde sine hidtidige embeder (provstiet i Lund, forenet med vor frue alter sammesteds, samt kanonikat og præbende sammesteds, og provision på kanonikat og præbende i Roskilde), forudsat at klostret ikke derved lider nogen skade.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Eugenius etc. venerabili fratri archiepiscopo Lundensi et dilectis filiis abbati monasterii Omnium sanctorum prope Lundis (!) ac cantori ecclesie Lundensis salutem etc.

Nobilitas generis, vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos Petrus Absolonis prepositus ecclesie Lundensis fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt, ut ea sibi favorabiliter concedimus, que suis commoditatibus conspicimus fore oportuna.

Ad nostram siquidem audienciam domino Petro referente pervenit, quod Haquinus Friis prior monasterii Dalbuensis, per priorem soliti gubernari, ordinis sancti Augustini Lundensis diocesis, proprie salutis[1] immemor ac dei timore postposito ausu sacrilego in quendam presbiterum manus injicere temere violentas non expavit, excommunicacionis propterea sentenciam damnabiliter incurrendo ac excommunicacionis sentencia hujusmodi innodatus missas et alia divina officia celebrare presumpsit ac plurima ad dictum monasterium legitime pertinencia res et bona distraxit et dilapidavit in anime sue periculum et exemplum detestabile plurimorum.

Nos attendentes, quod, si est ita, prefatus Haquinus dicto prioratu merito reddidit se indignum, ac volentes eidem Petro, qui, ut asserit, ex utroque parente de nobili genere procreatus ac Erici regis Dacie illustris cappellanus et cujus pater et frater ac plures consanguinei ejusdem consiliarii ac de potencioribus regni Dacie existunt et reputantur quique Bononie jure canonico studet, premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios, si dictus Petrus eundem Haquinum super premissis coram vobis <accusare>[2] seque in forma juris inscribere voluerit, postquam ipsum accusaverit et se inscripserit, ut prefertur, vocatis dicto Haquino necnon aliis, qui fuerint evocandi, super premissis omnibus et singulis eorumque circumstanciis universis auctoritate nostra vos diligenter informetis, et si per informacionem hujusmodi premissa vel eorum aliquod, quod ad id sufficiat, veritate fulciri reppereritis, eundem Haquinum dicto prioratu auctoritate nostra sentencialiter privetis et amoveatis realiter ab eodem, prout de jure fuerit faciendum, et nichilominus, si privacionem et amocionem hujusmodi per vos fieri contigerit, prioratum predictum, qui curatus et conventualis est et ad quem quis per eleccionem consuevit assumi cujusque fructus, redditus et proventus vigintiquinque marcharum argenti communi extimacione valorem annuum, ut ipse Petrus asserit, non excedunt, … cum omnibus juribus et pertinenciis suis dicto Petro unacum prepositura ejusdem ecclesie aliisque suis beneficiis ecclesiasticis, que pro tempore obtinebat et expectabit, per eum usque ad sedis apostolice beneplacitum tenendum, regendum et gubernandum eadem auctoritate commendare curetis ita, quod post commendam hujusmodi liceat dicto Petro de hujusmodi ipsius prioratus fructibus, redditibus, proventibus debitis ejus supportatis oneribus libere ac licite disponere et ordinare, sicuti de illis ejusdem prioratus priores, qui pro tempore fuerint, disponere et ordinare potuerunt seu eciam debuerunt, alienacione tamen bonorum immobilium et preciosorum mobilium dicti prioratus eidem Petro penitus interdicta … non obstantibus … quod ipse Petrus, ut eciam asserit, preposituram dicte ecclesie, que major inibi post pontificalem dignitas est cuique cura imminet animarum et ad quem consuevit quis per eleccionem assumi et cui altare beate Marie in eadem canonice unitum est, ac ejusdem canonicatum et prebendam obtinet nosque dudum sibi de canonicatu et prebenda Roskildensis ecclesiarum, quorum omnium decem et octo marcharum argenti fructus, redditus et proventus valorem annuum non excedunt, tunc certo modo vacantibus provideri concessimus graciose, proviso quod in dicto prioratu debitus monachorum et ministrorum numerus non minuatur ac divinus cultus in eo nullatenus negligatur, sed ejus debite supportentur onera consueta …

Datum Bononie anno incarnacionis dominice mcdxxxviii quarto nonas decembris anno septimo.

1. salutis] herefter tilføjer Weibull (unødigt) anime. 2. <accusare>] tilføjet efter DD 1438. 19. dec., nr. 14381219002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.