1437.. Hellum herredsting


Tingsvidne af Hellum herredsting, udtaget af biskop Herman (Rynkeby) af Viborg, om, at biskopperne i Viborg i mere end 50 år har haft forsvaret for det altergods i Skørping birk, hvorom Ulf (Timmesen) Limbek fører sag.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswittne aff Hiellum herrittz ting som biskop Hermand haffuer laditt tage. liudindis att bisperne vdj Wiborg vdj 50 aar och mere haffuer weritt forsuar til thett alter guodtz vdj Skierpinge bierck som Wulff Lembeck paa taler ♦

Anno[1] 1437 ♦

1. Anno] Datum, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.