1437.


Et brev, hvori gode mænd bevidner, at Lille Ove i Kærbygård har skænket Alling kloster en gård i Østerbølle i Rinds herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Godemendtz breff paa pergmett att Lille Offue j Kierbygaardt, gaff till Alling closter en gardt j Østerbøll sogen och bye i Rindtz herritt. ♦

1437. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.