1438. 7. februar.


Jens Nielsen af Siem skøder gården Ejstrup i Store Brøndum sogn til Viborg bispestol.

Tekst efter reg.

Tekst

Item Iøss Nielssen aff Seemm skødebreff paa en gard kaldis Astrup ligindis i Brønnum sogenn till Viberg biscopdomm

Datum mcdxxxviiio feria sexta ante dominicam septuagesime ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.