1438. 14. februar.


Et pantebrev på en gård i Mausing, Hids herred, og på Sepstrup mark, Sønderby skov og Hjortsballe mark i Them sogn, Vrads herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et pante breff paa en gaard vdj Maussing vdj Hitzherrit och paa Sebstrup marck Synderby skouff / och Hiordzballe marck vdj Thøm sogen vdj Vratzherrit / ♦

Datum mcdxxxviijo die beati Valentini martyris : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.