1438. 23. april. Roskilde


Kristine Jensdatter, priorinde i sankt Agnete kloster i Roskilde, og konventet samme sted udlejer en gård for livstid til Knud Klementsen, hans hustru og et af deres børn, med det vilkår, at Knud Klementsen skal bygge og vedligeholde gården. I de to første år skal han have gården uden afgift. Derefter skal han give to skilling grot årligt. Efter Knud Klementsens, hans hustrus og barns død skal gården komme tilbage til klostret igen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette breff se aller høre helser jæk syster Cristina Jænssedotter priorissa in sancte Agnesse kloster in Roskilde och alt conwent j thæn samme stæth ewinnelighe mæth guth . ♦ Kungøre wi alle mæn nærwærendes och kommeskulendes at wi hafue j leyæ ladet en hetherlik man och beskeden . Knwt Klæmendssøn och hans husfru Jngærth hwilken som han nw hafuer och eet theræs barn hwilket the thær tell kesæ en war garth ligende pa Hirsegade j hwilken forde garth forthumdaghs stooth et stenhws bigt . hwilken garth wy rætelike telkloster fynge mæth en war syster . syster Swenike hwæs siæl guth hawe . j theræ daghe mæth swa dant skiæl han scal byggen och bæthræn och hafue hanum j tw ar vden al afgift ♦

Och sithen scal han gifue hwært aar too skiling grot halfue pænningen pasche tiidh . oc halfue mychelmysse tiidh ♦ Och vm thet swa skethe at the fordenninge ey fram komme j forde tiidh tha scule wi hafue fwl makt j geen at kalle wart breff vden hwær manz gensielse . ♦

Item nar guth wel at forde Knut Clæmændssøn aller forde hans husfru . och forsaghde barnet afgaa och døø tha scal forde garthen mæth bygning och bæthring och swasum han tha fynnes wære klosters j geen vden hwær manz gensielse . ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillo mei conuentus ibidem presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mo . cdo . xxxviiio . die sancti Georgii martyris gloriosi . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.