1438. 23. juni.


Tingsvidne af Hads herredsting om, at Lave Dus, som tjener hos Niels Stensson (Natt och Dag) i Sverige, er født i ægteskab.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see æller høre . kungøre wi Matis Jeipsøn kunningesfoghet i Hartzheret . Henric Sanbergh Jepp Andersøn aff Seersløff / Las Jonsøn aff Houestropp Jes Palnsøn aff Rudhe Tymma Cristernsøn / Nis Mikelsøn Las Palnsøn aff Dygnbyy . wæpnære / Bassi Rab . ok Jes Lassøn bonde[1] at aar æffter wors herres aar mcdxxxviiio . sancti Johannis baptiste afften . war skikket fore oss . ok andre flere godhe men riddere ok swene / bøndher ok bookarlæ som tha nærwærendes ware paa Hartzheretthingh . en welborne man Anders Hopp aff Thyrestropp . hwilken ther vpp stodh . loffligh vppkraffde fek ok framlidde eth folt opstandendes thingzwinnæ aff viii lafffestæ beskedenæ dande men . swo som ware Jes Lassøn i Thorild . Nis Pauelsøn i Aalstropp . Bendicts i Finsteen . Jes Magnsøn ij Ryrthæ . Bertil Bentsøn i Oderth . Magns Steensøn j Skoblingh . Jes Tygsøn j Ryrthæ . ok Jes Mikelsøn i Fiildropp . ♦

Hwilke viii forde beskeden dande men ther winneth endrectelik aa dere seel ok sanne . at forscreffne Anders Hopp then samme dagh paa forde thingh . vpp stodh . lyedh[2] biddes . ok meningghe thingh riddere ok swennæ etcetera . atspwrde om the kende hans ecthigh systersøn Law Dws som nw theen Niels Steensøn i Swerike

Tha opp stode ok sammen ginghe . meth beradh hugh ok endrectik røsth xii aff the bestæ ridderemens men ok aktistæ bøndere som tha nær wærendes ware aaff forscreffne Hartzheret . hwilke ther sagdhe . paa theres troo ok sanne / at the kende forde Law Dwsess . fadher ok modher . ok at han haffde een beskeden welborn dande man til fadher . ok en hedherlik welborn qwinne til modher . ok war selff . ekt ok ræth . ok hans fadher ok modher theynæ ok wigdhæ ok meth ære sammen kommen bodhe paa wærdens weynæ ok then helghæ kirkis weynæ . ok maa hannum engin man meth ræthæ annet til legghæ / ♦

Hwilket wi hørdhe ok soghæ thet swo ganghet ok farith ær som til forne screffuet staar i alle madhe thet ær oss . ok witherlik . ok winnæ wi thet meth wore incigel hengennes fore thettæ breff / giffuer aar / dagh . ok stedh . som til foren screffuet staar \ ♦

1. bonde] x herefter udvisket, A. 2. lyedh] e ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.