1438. 24. juni.


Borgmester, foged, rådmænd og indbyggere i Horsens vidner om, at Lave Dus, der tjener hos Niels Stensson (Natt och Dag) i Sverige, er født i ægteskab.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høre aller see helse wj burremestere foghet rathmen och meneghe almwghe som bygge och bo jnnen Horsnes kerlighe meth gwth och kundgøre alle men nw ære och kumme scule ath wj wetherkenne oss j thette wort opne byes breff ath for oss haffuer wereth æn welborn man Anders Hopp och kerdhe ath hannom ær til witende vrden ath hans echtæ syster søn Laghe Dws som thiæn Niels Stensøn j Swerighe ath hannom sculde ware pa taledh ath han sculde ware eet sleifrith barn aller och eet prestebarn ♦

Tha ær os witherlicht . ath forneffnde Laghe Dws ær fød wtj æn echte kone sæng och haffthe æn donde man til father oc æn donde kone til mother oc ær forneffnde Laghe Dws bothe echt och recth och ær fød aff gothe forældhre bothe aff father och aff mother och ma hannom engen schellighe man annet tel legge meth rætte ♦

Til thes ythermere forwarelsse och witningsbyrdh ath swo ær tha haue wj wort byes jngcile hengt for thette breff giffuet och screffuet æffter gwths byrdh . mo cdo aar pa thet xxxviiio pa sancti Johannis baptiste dagh ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.