1438. 2. november.


Ingeborg Nielsdatter (Dyre), enke efter Niels Pedersen Stemp, skøder fru Kirstine Jensdatter (Krumpen) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), en gård i Ting Jellinge, som fru Kirstines mand tidligere havde i pant af Ingeborgs fader, Niels Jensen Sosadel (Dyre), for 100 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith breff att Inngeborg Nielssdotther Niels Pedersøns Stempss effterleffuerske skøder frwe Kierstinne Jensdotther aff Woldrup her Peder Nielssønns effterleffuerske en gaard y Nørre Jellinng som her Peder Nielsøn tilfornne y pant haffde aff henndis fader Niels Jennsøn mand kaller Soo saddell for c marck / ♦

Datum sielle dag / mc dxxxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.