1438.


Et skødebrev på Blaksholm og på Ingerd Hemmingsdatters rettigheder i Assendrup mark.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde paa Blachholmbs goedtz och den rettighedt vdi Assedrop marck som Jnger Hemingsdatter der vdi haffuer[1] , ♦

1438[2] . ♦

1. haffuer] B-reg.haffde A-reg. 2. 1438] B-reg.Sub dato, 1438 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.