1438.


Henrik Sandberg skøder alle sin rettigheder i nogle gårde i Hundslund sogn til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde breff at Hendrich Sandbergh haffuer schiøt bischop Vlrich , ald den rettighedt hand haffuer i de gaarde i Hundtzlund sogen, ♦

1438[1] . ♦

1. 1438] B-reg.Anno 1438 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.