[1438?]..


Biskop Oluf (?) overlader sit fædrene og mødrene arvegods til sine søskendebørn.

Tekst efter reg.

Tekst

Biscop Oluff vnnder sine søskinnde børnn sit federne och møderne guodtz, ♦

1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.