1438.


Fru Ingeborg Jensdatter skænker Maribo kloster gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Jngeborg Jensdatters gaffuebreff paa goedz thill closterett. ♦

1438. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.