1438.


Vidisse af et brev udstedt af Erik Jensen (Løvenbalk), hvori han pantsatte gods i Faksinge og andet gods til Iver (Nielsen) Krabbe.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse aff Erick Jensøns pantebreff[a] thill Jffuer Krabbe paa goedz i Faxinge och andett mere. ♦

1438. ♦

a. pantebreff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.