1438. [Næstved]


Kirstine, Asser Skånings enke, skøder og oplader al sin rettighed i en gård i Næstved til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Kerstine Atzerss Skanings relicta sköttæ oc oploed tiil closter all sin rettighet i forscrefne gard[a] oc stadfester forscrefne her Hennikis skøde forscrefne[b] ♦ Mcdxxxviii ♦

a. forscrefne gard] Dipl. Dan. 1435, 14359999039 . b. forscrefne] Dipl. Dan. 1435, 14359999039 .

Oversættelse

Kirstine, Asser Skånings enke, skødede og oplod al sin rettighed i førskrevne gård til klosteret, og hun stadfæster førskrevne hr. Hennekes førskrevne skødning. 1438.