1439. 30. april.


Tingsvidne af Biskopskibelse ting om, at Niels Lassen ikke havde tilsagt Gunver Gerkesdatter ægteskab.

Tekst efter A.

Tekst

All[e][1] mæn thætte breff see aller høre læse helsse w[y][2] Esbern Thorkilssøn foghet oppa By scippere thyng Jens prest j Søwtum Øytti Ruggy j Grunfer / Knut Bonde j th[et][3] samme stet / Nis Anderssøn j Spørynge / Jes Michelssøn j Hæærst och Jes Pætherssøn j Ælstethæ / ewynnelighe meth guth ♦ Och kungøre wy thet alle mæn at aar vnder war herres aar mo cdxxxix Walburghmøsse afften / war fore oss och fore flere gothe mæn tha nærwærendes oppa forende Byscippere thyng thenne brefførre Nis Lassøn opkraffthe / lowlighe fek / och framlede eet fult stande thyngswydne aff ottæ schællighe mæn sosum war[e][4] [B]æyend[5] Asscerssøn j Lysenbergh Michel Nielssøn j Søwtum / Nis Bonde j Ølstæthe / Thorkil Esbernssøn j Thryggy / Pæther Hemmingssøn j Thruwæ Nis Tughyssøn j Ælstet / Jes Nielssøn j thet samme stet / och Nis Magnessøn j Ætheløff ♦

Thesse forescreffne ottæ mæn wydnethe oppa therres troo och sannæ at the hørthe och sawe / at ther stodh fæm schællighe donde mæn samme dagh oppa thet forende thyng / sosum war Pæther Øyttissøn j Spøryn[gh][6] Lasse Eskilssøn j thet samme stet Olaff Mattessøn j Ølstet / Nis Mattessøn j Søwtum / och Kyæl Michelssøn j Lyseber[gh][7] ♦Och the wydnethe oppa therres troo / och sannæ at the hørthet och sawe och hoss ware oppa then tii[dh][8] [G]unner[9] Gerkesdatter war fore herre Arnd som officialis war och andre gothe mæn j sanctæ Clæmenz kyrk[e j Arus][10] och gyorthe then forende Nis Lassøn aarsaghe / och sawthe oppa hennæ troo och sannæ / thet then forende Nis Lassøn ængte æchtescap haffthe saght hennæ / och saghthe hwn hanum ther quit och aarsaghe fore alle mænz atale j the made ♦

At swa gyk och foor / thet hørthe wy och sawe / och haue til wydnesburth ware jncigle hængt fore thætte breff ♦

Datum anno die et loco prenotatis \ ♦

1. All[e]] usikker læsning, A. 2. w[y]] usikker læsning, A. 3. th[et]] usikker læsning, A. 4. war[e]] usikker læsning, A. 6. Spøryn[gh]] usikker læsning, A. 7. Lyseber[gh]] usikker læsning, til dels grundet et lille hul i brevet, A. 8. tii[dh]] usikker læsning, til dels grundet et lille hul i brevet, A. 10. kyrk[e j Arus]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.