1439.. Fuglse herredsting


Tingsvidne af Fuglse herredsting om et bol i Havløkke by.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 4, udgifvet af Fuglse herreds ting 1439 paa et boel i Hafverløche bye i Østofte sogn, som ligger til Hillested præstebord.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.