1427 el. 1439.


Hasten Bentsen i Ondrup erklærer, at han ikke har nogen rettigheder i Natved mark.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz breff at Hosten Bendtzsen [1] kiende sigh ingen ret at haffue i Natuidmarck, ♦

1439[2] . ♦

1. Hosten Bendtzsen ] B-reg.Haastend Bendtzønd i Ondrup A-reg. 2. 1439] B-reg.Anno 1427 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.