1439.


Tingsvidne om, at tre agre, der ligger nord for åen ved Tvingstrup, er Voer klosters retmæssige ejendom.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne adt de iij ager som aae er syndenn wed Tuingstrop, thet er Worclosters rette jordtt ♦

Daterit mcdxxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.