1439.


Mogens Tygesen (Ravensberg) fuldbyrder og stadfæster sin broders salg og skødning af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Magns Tygessøn forscrefne[a] fulbyrder oc stadfæster alt thet[b] som hans broder Per Tygessøn giort hauer met thet gotz i Kalkerop oc Dustuet oc weel forswaræt po closters wegne gen hwer man ♦ Mcdxxxix ♦

a. forscrefne] Dipl. Dan. 1407, 14079999034 . b. thet] Dipl. Dan. 1434, 14349999050 .

Oversættelse

Førnævnte Mogens Tygesen fuldbyrder og stadfæster alt det, som hans broder Per Tygesen har gjort med godset i Kalkerup og Dysted, og vil på klosterets vegne forsvare det mod enhver. 1439.