1441.


Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

10. Jenns Lauridtzenns skiøde och gaffuebreff paa en gaardt[1] i Restedt i Morsz liggendis ♦

1441 ♦

1. gaardt] Herefter slettet ved gennemstregning i Morsz kallis, reg.

Oversættelse

10. Jens Lauridsens skøde- og gavebrev på en gård i Redsted på Mors.

1441.