1444.


Et skøde på ager og eng i Østertoft og Vestertoft.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn gamell brødenn skiøde paa nogen agger och eng j Øster tofftt och Wester tofftt : ♦

Datum Mcdxliiij . ♦

Oversættelse

Et gammelt, hullet skøde på nogle agre og enge i Østertoft og Vestertoft.

Givet 1444.