1445. 13. juni. Låstrup, Rinds herred


Jens Madsen får et fuldt sognevidne af otte dannemænd om, at den bæk, som løber fra Lillevejle å, har tilhørt ham i fyrre år, og at den bygning, der blev bygget året før, er ulovligt opført. Desuden bliver det slået fast, at biskoppens gård aldrig har ligget nede ved bækken.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ gothæ men thettæ breff see æller høræ helse wy Jes Tomæsøn j Thoropp Mattæs Danæsøn Lassæ Persøn j Rind Gyrdh j Lauræstrop Ysak j Skalss ewinnælighæ meth guth ♦

Och kungøræ wy allæ gothæ men the nw æræ och kommæ skall ath vnder[1] wor hæræs aar mo cccco xl quinto then søndagh nest for sanctæ Bodels dagh wore wy nærwærendes meth andræ fleræ gothæ men poo Louæstropp kirkæ garth ♦ wy sowæ och hørthæ for oss wor skiketh een beskethen welboræn dondæ man her Iens Matissøn thennæ nærwærende breffuiseræ ♦

Han wp kreffthæ lofflighæ eth fult soghnæ withnæ poo Louestrop kirkæ garth aff ottæ skælighæ dondæ mæn som woræ till neffndæ som wor Kristiern Stinggæræ j Holmæ garth Mattæs Fyærsløff Jes Mattissøn Nis Iensøn Lassæ Persøn Hans / Glath j Boropp / och Mattæs Skrædæræssøn

Hwilkæth thessæ ottæ dondæ men the withnæthæ poo theræs syæll och sandæn ath thæn beek som liggær aff Lillæ Wæthlæ oo och till woræ gotthæ herre Jens Matssøn vlast och wkærth j firæthyuæ[2] aar och ænggæn byghnyngh poo førth føør j fiorth thet bygdæ the ther[3] meth vrættæ och aldrikh biscopens garth stoth næthæn foræ ♦

Ath soo gik och for thet withnæ wy poo wor rættæ tro och sændæn ♦

Gyuæth vnder woræ ingsyællæ hængdæ næthen for thettæ wort wpnæ breff ♦

Datum anno die et loco in quibus et supra ♦

1. vnder] Herefter slettet vnd, A. 2. firæthyuæ] u overprikket, A. 3. ther] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.