1448.


Prioren i Dueholm kloster skøder en gård i Alstrup til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

En priors j Dueholms skiøde paa enn gaard j Hierumherritt j Nauersogen j Alstrup bye : ♦

Mcdxlviij . ♦

Oversættelse

Et skødebrev fra en prior i Dueholm kloster på en gård i Hjerm herred i Naur sogn i Alstrup by.

1448.