1449. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om skødningen af en toft på Mammen gade.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn skiøde aff Wiiborg landzting vdgangenn paa enn tofftt liggindis paa Mamen gade . ♦

Mcdxlix . ♦

Oversættelse

Et skøde udstedt af Viborg landsting på en toft, der ligger på Mammen gade.

1449.