1450.


Mikkel Jakobsen forpligter sig til ikke at afhænde Fårtoftgård til andre end provsten i Vestervig.

Tekst efter reg

Tekst

5. Michill Jbsenns forplichtelsze paa Fortofftgaardt att handt icke skall affhende denne thill andre endt till proffuisten aff Westerwiig ♦

1550[1]

1. 1550] = 1450?.

Oversættelse

5. Mikkel Jakobsens forpligtelse til ikke at afhænde Fårtoftgård til andre end provsten i Vestervig.

1550.