[1396-1439] .


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer fru Bodil Gyldenstjerne (rettere: Lange) Heltborggård med mere gods

Tekst efter reg.

Tekst

9. Enn konningh Erikis dom paa pergamentt, att Heltborg gaardt medt mhere godtz er dømptt frwe Bodill Gyldennstiernn thill ♦

1453. ♦

Oversættelse

9. En dom af kong Erik på pergament, at Heltborggård er tildømt fru Bodil Gyldenstjerne.

1453.