1405. 22. november. Rossared


Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Mavns Hakæ kennæs meth midh opnæ breff ath iæk hawer med gwdhæm williæ laghælikæn skodh midh fædhæn som howidh ghardhæn ær .i. Alæ Fyorss ok en quærna[1] pa lansdhingh i Kwngssbakkæ envm welborn man hærræ Byænt Piigh fran mik oc minæ ærwæ in til hannom oc til hans ærwæ til ewinnærlikæ æghæ ♦ Til widhæns byørt hawer iæk midh incil meth Ghwnnæ Sigghæssøn oc Hermæn Pinnow incil for thettæ breff henghet ♦ Scriptum Rossærydh anno domini mo cdo quinto ipso die sancte Cecilie uirginis et martiris.

1. quærna] rettet fra quærnæ A.

Oversættelse

Jeg Mogens Hake erkender med dette mit åbne brev, at jeg med min gode vilje på lovlig vis på landstinget i Kungsbacka har skødet mit fædrene gods, nemlig hovedgården i Alafors og en mølle til den velbyrdige mand, hr. Bent Piik bort fra mig og mine arvinger og til evig besiddelse for ham og hans arvinger. Til vidnesbyrd har jeg hængt mit segl under dette brev sammen med Gunde Siggesens og Herman Pinnas segl. Skrevet i Rossared i det Herrens år 1405 på jomfruen og martyren sankt Cecilias dag.