1405.


Maren, enke efter Anders Pedersen, skøder sin del af Tolbøl til Vestervig kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Marine Annders Pederszenns i Wiborg efftherleffuerske hindis skiøde paa huissz annpartt hun haffuer hafftt Tølbøll. ♦ 1405.

Oversættelse

Maren, Anders Pedersen i Viborgs enkes, skøde på den del, hun har haft i Tolbøl. 1405.