1406.


Niels Esbernsen Bille skøder 7 ørtug jord i Eggeslevlille til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Niels Esberszenn Bilde skiødte 7 soldt iordt i Eggetzløff liggendis til Anndtuorschouff closter. ♦ 1406.

Oversættelse

Niels Esbernsen skødede 7 ørtug jord i Eggeslev til Antvorskov kloster. 1406.