1407.


Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Nils Perszen Galskiøtt aff Tunge latins pergmetz skiøde till Alling closter paa hanns gotz bygtt och wbygtt i Ansze. ♦ Datum 1407.

Oversættelse

Niels Pedersen Galskyt af Tanges latinske skøde på pergament til Alling kloster på hans gods i Ans, bebygget såvel som ubebygget. Givet 1407.