1407.


Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket.

Tekst efter reg

Tekst

Thingswindtne att Thure aff Thøring skiøder til Nørre closter ald hans rett i thett[1] godtz i Ebdrup hans foreldre haffde thertill giffuitt. ♦ Anno 1407.

1. rett i thett] mgl. i B-reg.

Oversættelse

Tingsvidne, at Ture af Tørring skøder til Nørre kloster al sin ret i det gods i Edderup, hans forældre havde givet dertil. År 1407.