1408. 28. juli.


Niels Jensen skøder Langnos en gård i Ove.

Tekst efter Aa

Tekst

Item Nis Iensszens skødbreff at hand haffuer skøt Langnos thenn gard i Oue. ♦ Datum mcdviii sancti Olaui affthenn.

Oversættelse

Niels Jensens skødebrev, at han har skødet Langnos en gård i Ove. Givet 1408 dagen før sankt Olai.