[1408-1421].


Gert Hartvigsen Bryske pantsætter to gårde i Høng til sin broder hr. Ivan Bryske.

Tekst efter reg

Tekst

Gertt Hartwicsøens breff att hand pant setther syn broder her Iwan Bryske two gorde i Høngh i Løffwe herrett for xxx lodig marck penninghe.

Oversættelse

Gert Hartvigsens brev at han pantsætter to gårde i Høng i Løve herred til sin broder hr. Ivan Bryske for 30 lødige mark penge.