1409. 23. februar.


Hr. Thomas Vesteni pantsætter otte gårde i Jylland til hr. Mogens Munk.

Tekst efter Aa

Tekst

Først ith breff, att her Thomis Westenni pantsetter her Mogenns Munck iiii gaarde i Breydall, ii gaarde i Were, enn gaard i Bostrup, enn gaard i Kragelund for c lybske marck sølff pendinge grib oc straalle. ♦ Datum sancti Mattis afftenn mcdix.

Oversættelse

Først et brev, at hr. Thomas Vesteni pantsætter hr. Mogens Munk fire gårde i Bredal, to gårde i Ure, en gård i Båstrup og en gård i Kragelund for 100 lybske mark sølvpenge i Greifswald og Stralsund mønt. Givet sankt Matthæus' dag 1409.