1409.


Hr. Erik Jensen skøder en gård i Jeksen til biskop Bo af Århus.

Tekst efter Aa

Tekst

Erich Iensenn ridder skøde till bisp Bo vdi Arhus paa enn gaard och aldt hans godtz vdi Exenn. ♦ Daterit mcdix.

Oversættelse

Erik Jensens, ridders, skøde til bisp Bo i Århus på en gård og alt hans gods i Jeksen. Givet 1409.