1409.


Jakob Gyncelinsen skøder sin del af det gods, han har i fællesskab med Henneke Mule, til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Iacob Gynscheszenn skiøde giffuitt bisp Peder i Roskilde paa altt hanns gotz som hannd haffuer till fellitz med hanns farbrorsønn Henrich Mule, rørindis och wrørindis. ♦ Datum 1409.

Oversættelse

Jakob Gyncelinsens skøde, givet biskop Peder af Roskilde på alt hans gods, rørligt og urørligt, som han har i fællesskab med sin farbroders søn Henneke Mule. Givet 1408.