1410. 10.-15. marts.


Vidnebrev på en gård i Lund, som Peder Brag eller Oluf Krag solgte til Svend Skinder.

Tekst efter Aa, Ab og Ac

Tekst

Aa: Fastebreff på een gård i Lund som Petrus Brag sålt Svenoni Pellipario. ♦ Dat. feria proxima ante dominicam palmarum 1410.

Ab: Nilsz Skrifweres med sin medhbroders bewiis inne hållandes Oluf Kragz skiötebreef gifwet Sven Fäll beredare på een gård i sancti Iacobz sochn liggiandes näst dhen gården som Oluf Kragh ibodde. ♦ Dat. 1410.

Ac: Nicolai Scribæ med sinæ medhbroders wettnesskrifft och bewiis innehållandes Oluf Kragz skiötebref gifwet Swen Fälbereedare på een gård i sancti Iacobz sochn östan wedh dhen gården han då ibodde. ♦ Dat. 1410.

Oversættelse

Vidnebrev vedrørende en gård i Lund, som Peder Brag havde solgt til Svend Skinder. Givet dagen inden palmesøndag 1410.

Vidnesbyrd udstedt af Niels Skriver og hans medbrødre, omhandlende Oluf Krags skødebrev givet Svend Skinder på en gård i sankt Jakobs sogn beliggende næst efter den gård, som Oluf Krag selv beboede. Givet 1410.

Vidnesbyrd og bevis af Niels Skriver og hans medbrødre, som indeholder Oluf Krags skødebrev, givet Svend Skinder, på en gård i sankt Jakobs sogn øst for den gård, han da beboede. Givet 1410.