1411.


Niels Jensen pantsætter jord til Synde Bentsen.

Tekst efter reg

Tekst

Niels Iennsønn aff Wandløsze vor Syuennde Bentsönn wabenn schyldig paa Iosep Iennszönsz wegnne aff Sorby viii løde marck huorfor hannd pant satte hannem iiii ørte och vi schipper schyld iord i Sorby. ♦ 1411.

Oversættelse

Niels Jensen af Vanløse var Synde Bentsen, væbner, skyldig på Josef Jensen af Sørbymagles vegne 8 lødige mark, for hvilket han pantsatte ham 4 ørtug og 6 skæpper skyldjord i Sørbylille. 1411.