1411.


Henning Pedersen sælger og pantsætter jord til Synde.

Tekst efter reg

Tekst

Henning Pierszönn Dugesuend soldte Syennde xɉ sold iord udi Sorby och pant satte hannem 29 marck 13 sold iordt och enn stuff der sammestedtz. ♦ 1411.

Oversættelse

Henning Pedersen Dugesvend solgte Synde 10½ ørtug skyldjord i Sørbylille og pantsatte ham 29 mark og 13 ørtug skyldjord og et jordstykke uden for fællesarealet sammesteds. 1411.