1412. [26. januar].


Genbrev til nr. 14120126001

Tekst efter registraturen

Tekst

Item prowestens och capitels breff aff Lund, at the kennes at drotning Magrete haffuer sticktet ther en ewig messe met Tyrdinghe for her Abrams seel, etc.

Oversættelse

Fremdeles provstens og kapitlet af Lunds brev, at de erkender, at dronning Margrete har indstiftet en evig messe dér med Törringe for hr. Abrahams sjæl og så videre.