1412. 12. marts.


Henrik Jakobsen pantsætter en gård i Radsted til hr. Oluf Akselsen af Krenkerup.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att Henrick Iepszøn pantsetter her Oluff Axellszøn till Krennckerup, rider, en gaard y Radsted, som hans fader Iep Pederszøn y bode, Kragis tofft ybidis, en gord y Krungerup, en gaard y Hiellum, ith godz y Rørbech oc enn gaard wti lidell Skiørring for xlvi lødig marck. ♦

Datteritt sancti Gregorii dag mcdxii.

Oversættelse

Et brev, at Henrik Jakobsen pantsætter hr. Oluf Akselsen til Krenkerup, ridder, en gård i Radsted, som hans fader Jakob Pedersen boede i, Kragestofte sammesteds, en gård i Krungerup, en gård i Hjelm, et gods i Rørbæk og en gård i Lille Skørringe for 46 lødige mark.

Givet på Sankt Gregors dag 1412.