1412.


Abbeden af Æbelholt kloster skøder gods i Boeslunde til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Abbedenn aff Ebbelholtt och mienige conuent skiøde breff till bisp Peder aff Roskilde, paa gotzs i Boslund i Flackebergsherritt. ♦

1412.

Oversættelse

Abbeden af Æbelholt og det menige klostersamfunds skødebrev til biskop Peder af Roskilde på gods i Boeslunde i Flakkebjerg herred.

1412.