1412.


Kong Erik 7. af Pommern pantsætter Næsbyhoved len med byerne Odense og Kerteminde til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Kong Erich aff Pomernn panthebreff, giffuitt bisp Peder aff Roskilde paa Neszbyhouidleen, Othensze och Kiertheminde for xm goltt gyldenn. ♦

Datum 1412.

Oversættelse

Kong Erik af Pommerens pantebrev, givet biskop Peder af Roskilde på Næsbyhoved len, Odense og Kerteminde for 10000 guldgylden.

Givet 1412.