1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 9. april 1407, hvori biskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete og kronen for indløsningen af Samsø og øen og borgen Kalø.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh efter thy som her æfter følgher \ ♦

Wi Bo meth gudhs nathæ biscop j Arus (etc. = DD 1407. apr. 9., nr. 14070409001)

Oc til mere witerlicheet her vm hafuæ wj [latit wore jncigle hænges fore thænne scrift] ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.